Lokal na kulturę

Sprawdź, co się dzieje w lokalach SPRAWDŹ
CO SIĘ DZIEJE W LOKALACH

Alternatywny Dom Kultury KOMITYWA

Kościuszki 39

https://kjakkato.pl/

Więcej o lokalu więcej
o lokalu

Śpiewane Dwudziestolecie

data: 16 czerwca 2023

cena: 0 zł

Śpiewane Dwudziestolecie


"Śpiewane Dwudziestolecie" to muzyczny eksperyment powstały przy okazji badań prowadzonych nad literaturą Dwudziestolecia Międzywojennego w Instytucie Literaturoznawstwa Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie.
Projekt przynosi kilkanaście współczesnych interpretacji muzycznych wierszy z lat 1919-1939, począwszy od jasnych brzmień witalnej poetyki Skamandra a skończywszy na ciemnych barwach poetyki Drugiej Awangardy oraz ekspresywnym tonie wypowiedzi poezji zaangażowanej społecznie i patriotycznie. W wyniku realizacji tego przedsięwzięcia, wykazano zbieżność poetyki awangardowej i współczesnych rozwiązań estetyki alternatywnej.

"Śpiewane Dwudziestolecie" to wykład popularyzatorski przeznaczony dla młodzieży i zainteresowanych osób połączony z muzycznymi adaptacjami poezji awangardowej.
Zapraszamy do Komitywy, w piątek 16 czerwca o godzinie 20.00, wstęp wolny

Serwis należy do Urzędu Miasta Katowice . © 2015 Wszelkie prawa zastrzeżone.