Lokal na kulturę

Opis lokalu OPIS
LOKALU

Alternatywny Dom Kultury KOMITYWA

Kościuszki 39

Godziny otwarcia:
Lokal jest otwarty codziennie w godzinach od 12 do 18 lub w innych zgodnie z potrzebami organizatorów wydarzeń.

https://kjakkato.pl/

Projekt Alternatywnego Domu Kultury KOMITYWA jest realizowany od 2018 r. w formie ?Lokalu na kulturę?. Całość przedsięwzięcia polega na stworzeniu warunków do nieskrępowanego i łatwego kontaktu lokalnej społeczności zarówno z kulturą i sztuką jak i z konkretnymi dziedzinami, takimi jak fotografia, animacja, film, taniec czy sztuki plastyczne. Oferujemy lokalnej społeczności miejsce, w którym organizujemy wydarzenia o charakterze otwartym, koncerty, jam sessions, projekcje kinowe, warsztaty artystyczne, a także edukacyjne dla dzieci i dorosłych.

Projekt jest skierowany do mieszkańców śródmieścia i odpowiada na żywotne potrzeby występujące w dzielnicy, które zostały zdiagnozowane w Programie Rewitalizacji Miasta Katowice. Jest to więc projekt o charakterze rewitalizacyjnym w zakresie rewitalizacji społecznej lokalnego środowiska. Zgodnie z zapisami zawartymi w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Katowice odpowiedzią na bolączki rozwojowe środmieścia mają być konkretne działania.  

Biorąc pod uwagę zidentyfikowane problemy społeczne szczególnie istotna dla rewitalizowanego obszaru jest realizacja projektów związanych z aktywizacją społeczności lokalnej oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym?.

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 2016-2022, s. 33                                                             

Choć naszym zdaniem projekt ten polega na tym by słuchać potrzeb ludzi i odpowiadać na nie, dając im możliwość samoorganizacji i spotkań w komfortowej i bliskiej przestrzeni. Śródmieście Katowic to jedyna z dzielnic miasta, w której nie funkcjonuje dzielnicowy dom kultury. Nagromadzenie w tym obszarze wielu znaczących i ważnych instytucji kultury i ośrodków akademickich nie oznacza, że ich oferta jest bliska mieszkańcom dzielnicy. Nasz projekt służy temu by dawać taką bliską ofertę kulturalną, dostępną i tanią. Jesteśmy otwarci na współpracę i tworzenie kultury żywej we współpracy z mieszkańcami dzielnicy. 

Alternatywny Dom Kultury KOMITYWA

Organizujemy koncerty, wystawy i imprezy muzyczne. Jesteśmy otwarci na ludzi bo ludzie tworzą to miejsce. Komitywa to miejsce spotkań i strefa sąsiedzka, gdzie zapraszamy wszystkich.

Posiadamy bazę edukacyjną. Uczymy wykorzystania nowych mediów we własnych projektach. Oferujemy szkolenia IT oraz uczymy jak korzystać z wolnego oprogramowania. Od września 2018 r. prowadzimy interdyscyplinarny projekt wsparcia dla organizacji pozarządowych - ngorobiatolepiej.

Interesuje nas kino. Możesz przyjść do nas na film, możesz także nauczyć się jak film powstaje. Spotkania z twórcami, rozmowy i projekcje w naszej przestrzeni wyglądają inaczej niż w multipleksach. Tworzymy miejsce przyjazne fotografii, sztukom wizualnym i mappingowi. Współpracujemy z artystami tworząc miejsce kultury.

GALERIA

 • Alternatywny Dom Kultury KOMITYWA - Zdjęcie 1
 • Alternatywny Dom Kultury KOMITYWA - Zdjęcie 2
 • Alternatywny Dom Kultury KOMITYWA - Zdjęcie 3
 • Alternatywny Dom Kultury KOMITYWA - Zdjęcie 4
 • Alternatywny Dom Kultury KOMITYWA - Zdjęcie 5
 • Alternatywny Dom Kultury KOMITYWA - Zdjęcie 6
 • Alternatywny Dom Kultury KOMITYWA - Zdjęcie 7
 • Alternatywny Dom Kultury KOMITYWA - Zdjęcie 8
 • Alternatywny Dom Kultury KOMITYWA - Zdjęcie 9
 • Alternatywny Dom Kultury KOMITYWA - Zdjęcie 10
 • Alternatywny Dom Kultury KOMITYWA - Zdjęcie 11
 • Alternatywny Dom Kultury KOMITYWA - Zdjęcie 12
Serwis należy do Urzędu Miasta Katowice . © 2015 Wszelkie prawa zastrzeżone.