Lokal na kulturę

Inne wydarzenia INNE
WYDARZENIA

Sprawdź, co się dzieje w lokalach SPRAWDŹ
CO SIĘ DZIEJE W LOKALACH

BRIFT

Sienkiewicza 21

Więcej o lokalu więcej
o lokalu

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty plastyczne dla dzieci w II połowie września.

data: 18 września 2019

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty plastyczne dla dzieci w II połowie września.

Bezpłatne warsztaty plastyczne dla dzieci. Liczba miejsc ograniczona. Obowiązują zapisy. 

Można ich dokonać, wysyłając e-mail na adres: 

 brift.dc@gmail.com 

W przesłanych zgłoszeniach prosimy o podawanie imienia i nazwiska dziecka oraz danych kontaktowych (e-mail, telefon). Przyjęcie zgłoszenia będzie potwierdzane drogą e-mailową.

   

Serwis należy do Urzędu Miasta Katowice . © 2015 Wszelkie prawa zastrzeżone.