SPIS
LOKALI

ZWYCIĘZCY KONKURSU "LOKAL NA KULTURĘ" Edycja VII

POWIERZCHNIA 74,20 i 17,50 m2
POWIERZCHNIA 90,74 m2
POWIERZCHNIA 82,34 m2
POWIERZCHNIA 81,00 m2
POWIERZCHNIA 48,60 m2


ZWYCIĘZCY KONKURSU "LOKAL NA KULTURĘ" Edycja VI

POWIERZCHNIA 21,31 m2

Zwycięzca:
Nauczanie Języka Niemieckiego Tłumaczenia Tobiasz Janikowski, ul. Iłłakowiczówny 11a/2, 40-134 Katowice

Przeznaczenie:
Prowadzenie familijnego kina i teatru, świetlicy dla seniorów, galerię i organizację spotkań.

POWIERZCHNIA 22,00 m2

Zwycięzca:
mAch’o studio Joanna Jochymczyk, ul. Drzymały 13/2, 40-059 Katowice

Przeznaczenie:
Organizowanie warsztatów, wystaw, eventów społecznych oraz sprzedaż produktów związanych z upcyklingiem i ecodesignem, „klinika” starych mebli (renowacja i odnawianie – bez działalności warsztatowej).

POWIERZCHNIA 38,77 m2

Zwycięzca:
Fundacja Kultura Obrazu, ul. Bocianów 11/1, 40-522 Katowice

Przeznaczenie:
W lokalu funkcjonować będzie fotograficzne archiwum społeczne katowiczan, zawierające dawne i współczesne zdjęcia rodzinne wraz z towarzyszącymi im historiami, galeria oraz będą prowadzone warsztaty fotografoterapeutyczne.

POWIERZCHNIA 101,88 m2
POWIERZCHNIA 204,65 m2 + piwnica* - 34,51 m m2

Zwycięzca:
Fundacja Kultury Audiowizualnej STREFA SZAREJ, ul. Srebrna 1, 43-400 Cieszyn

Przeznaczenie:
Organizowanie wystaw, działalność edukacyjną i promocyjną w zakresie sztuki i kultury współczesnej oraz nowych mediów. W lokalu działać będzie galeria sztuki współczesnej, centrum edukacyjne (kursy, warsztaty artystyczne i pracownie tematyczne) oraz czytelnia z kawiarenką.

POWIERZCHNIA 38,88 m2
POWIERZCHNIA 37,40 m2 + piwnica* - 14,98 m2 m2


ZWYCIĘZCY KONKURSU "LOKAL NA KULTURĘ" Edycja V

POWIERZCHNIA 55,04 m2

Zwycięzca:
Home & art Sp. z o.o., 41-500 Chorzów ul. Chałupki 19/2

Przeznaczenie:
”Warsztaty non profit” z rysunku, grafiki, malarstwa oraz wzornictwa, dedykowane dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz „Galeria Sztuki”. Warsztaty poprowadzą artyści o uznanym dorobku twórczym oraz wykładowcy wyższych uczelni m.in. ASP i Politechniki. Ponadto oferent planuje uruchomienie  warsztatów tanecznych, w tym baletowych. Warsztaty mają na celu dotarcie do jak największej liczby społeczeństwa śląskiego, przy czym pierwszeństwo do udziału w zajęciach będą mieli mieszkańcy Katowic. Ze względu na konieczność samofinansowania ww. działalności oferent planuje prowadzenie działalności komercyjnej w formie galerii sztuki stwarzającej możliwość nabycia prezentowanych dzieł.

POWIERZCHNIA 29,92 i 21,64 m2

Zwycięzca:
Fundacji IMP, 54-206 Wrocław ul. Legnicka 65

Przeznaczenie:
stworzenie „Institute of Music Performance” (zwanego dalej „IMP”). Będzie to innowacyjna instytucja edukacyjno-kulturalna, zapewniająca unikatowe warunki artystycznego rozwoju w kontekście muzyki kreatywnej, mającej  swe podstawy zarówno w jazzie jak i muzyce poważnej. W jej ramach działalności oferent zamierza prowadzić edukację indywidualną w zakresie gry instrumentalnej, edukację zbiorową w zakresie praktyk estradowych i kameralne wydarzenia koncertowe. Do współpracy planuje zaprosić przedstawicieli znanych zagranicznych uczelni. IMP stawia sobie za cel uzupełnienie luk programowych publicznego szkolnictwa artystycznego  oraz wszechstronny rozwój osobowości artystycznej. Proponuje unikatową formułę zajęć indywidualnych oraz konsultacji on-line w ramach tzw. IMP Hybrid Learning, możliwość rejestracji audiowizualnej postępów edukacyjnych adepta, dbałość o wysoką jakość nauczania oraz bazowanie na autorskich, indywidualnych programach edukacyjnych.

POWIERZCHNIA 36,33 m2
POWIERZCHNIA 71,77 m2

Zwycięzca:
Pani Marianna Maniek

Przeznaczenie:
galeria sztuki z zakresu ubiór unikatowy, biżuteria artystyczna, tkanina unikatowa, fotografia i malarstwo. Ponadto organizacja wystaw, wernisaży oraz warsztatów z zakresu fotografii oraz kreowania własnego wizerunku. Po uruchomieniu galerii mieszkańcy Katowic będą mogli uczestniczyć w wielu wydarzeniach artystycznych, a dzięki spotkaniom z artystami wzrośnie zainteresowanie sztuką projektową i fotografią artystyczną.

POWIERZCHNIA 56,18 m2
POWIERZCHNIA 67,44 m2

Zwycięzca:
Rawmedia Katarzyna Szczytowska, 40-048 Katowice ul. Kościuszki 47/4

Przeznaczenie:
galeria sztuki z mikro-kawiarnią, miejsce spotkań mieszkańców dzielnicy, w którym będą odbywały się warsztaty, spotkania dla dzieci, młodzieży i osób starszych.  Zaproponowany zakres działalności  zostanie oparty na współpracy z katowickimi artystami i działaczami społecznymi. Dla lokalnej społeczności planuje się prowadzenie wieczorów gier planszowych, darmowe kursy językowe dla młodzieży i dorosłych, spotkania dyskusyjne. Ponadto w lokalu będzie mieściła się  redakcja internetowego magazynu „#katolove.pl-dobra strona miasta”.

POWIERZCHNIA 27,61 m2
POWIERZCHNIA 122,61 m2
POWIERZCHNIA 134,71 m2

Zwycięzca:
Agencja Artystyczna Art Vibe Joanna Dolata,  ul. Wczasowa 20 , 62-300 Września

Przeznaczenie:
Centrum wokalno-instrumentalne (nauka śpiewu i gry na instrumentach), kursy improwizacji jazzowej dla wokalistów i instrumentalistów, warsztaty muzyczne, projekcje koncertów live i prezentowanie muzyki debiutantów, organizację festiwalu muzycznego młodych twórców, spotkania z muzykami jazzowymi, bibliotekę literatury muzycznej, prowadzenie zespołu wokalnego dla pań.

W ramach proponowanej działalności powstanie miejsce profesjonalnego kształcenia muzycznego dla wszystkich pasjonatów muzyki. Prowadzenie zespołu wokalnego dla pań stworzy alternatywę dla średniego pokolenia, dającą możliwość samorozwoju i spełnienia marzeń. Spotkania ze znanymi muzykami jazzowymi, pokazy filmów muzycznych, możliwość skorzystania z biblioteki muzycznej sprzyjać będzie propagowaniu  kultury muzycznej wśród mieszkańców naszego Miasta.ZWYCIĘZCY KONKURSU "LOKAL NA KULTURĘ" Edycja IV

POWIERZCHNIA 83,31 m2

Najemca:
MUSARCHITECTS Adam Zwierzyński

Przeznaczenie:
Galeria  Światło-Forma, prowadzenie warsztatów / wykładów / prezentacji w zakresie powstawania neonów, ich historii oraz produkcja i sprzedaż lamp.

POWIERZCHNIA 147,72 m2

Najemca:
Stowarzyszenie Hackerspace Silesia

Przeznaczenie:
Prowadzenie warsztatów, prelekcji, platform wymiany wiedzy i doświadczeń, spotkań integracyjnych ze środowiskami akademickimi, naukowymi i przemysłowymi. Promocja i kształtowanie kultury  technicznej, realizacja projektów informatycznych, elektronicznych, artystycznych, tworzenie i utrzymywanie repozytorium wiedzy oraz działalność publicystyczna i wydawnicza.

POWIERZCHNIA 81,29 m2

Najemca:
Stowarzyszenie Klub Jagielloński

Przeznaczenie:
Miejski HUB, Ośrodek Studiów o Mieście, prowadzenie otwartych spotkań z kulturą, warsztaty dla licealistów w ramach Młodzieżowego Uniwersytetu, prowadzenie działań na rzecz uczniów szkół średnich. ZWYCIĘZCY KONKURSU "LOKAL NA KULTURĘ" Edycja III

POWIERZCHNIA 54,93 m2

Najemca:
Muzeum Historii Gitary Tomasz Cierpisz

Przeznaczenie lokalu:
Muzeum historii gitary, handel instrumentami strunowymi, osprzętem oraz usługi serwisowe.ZWYCIĘZCY KONKURSU "LOKAL NA KULTURĘ" Edycja II

POWIERZCHNIA 68,72 m2
POWIERZCHNIA 147,53 m2

Najemca:
Wytwórnia S.C. Małgorzata Chrobak, Barbara Michalik

Przeznaczenie lokalu:
Galeria i działalność gastronomiczna.ZWYCIĘZCY KONKURSU "LOKAL NA KULTURĘ" Edycja I

POWIERZCHNIA 117,74 m2

Najemca:
Fabryka Małych Form Pracownia i Galeria Hanna Górska

Przeznaczenie lokalu:
Prowadzenie działalności kulturalnej w zakresie promocji i prezentacji twórczości artystycznej oraz działalności uzupełniającej: kawiarenki, sprzedaży wyrobów artystycznych i wyselekcjonowanego rękodzieła oraz prowadzenie autorskiej pracowni ceramicznej.

POWIERZCHNIA 44,41 m2


Urząd Miasta Katowice, 40-098 Katowice, ul. Młyńska 4
Tel. (+48 32) 2593-909, Fax. (+48 32) 2593-909, E-mail: Urzad_Miasta@katowice.eu
Serwis należy do Urzędu Miasta Katowice . © 2015 Wszelkie prawa zastrzeżone.