Edycja VII konkursu
"Lokal na Kulturę"

Zgodnie z zapisami ust. 15 załącznika do Zarządzenia nr 820.2016 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie wykonania Uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia woli przeprowadzenia konkursu na najem lokali użytkowych pod nazwą "Lokal na kulturę" Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice w dniu 02 listopada 2016 r. zatwierdził wyniki VII edycji konkursu. Tym samym konkurs uważa się za zamknięty.

Wyniki VII edycji konkursu na najem lokali użytkowych pod nazwą „Lokal na kulturę” przeprowadzonego w dniu 07 października 2016 r.

POWIERZCHNIA
74,20 i 17,50 m2
Brak ofert
POWIERZCHNIA
90,74 m2
Komisja nie wybrała oferty
POWIERZCHNIA
82,34 m2
Brak ofert
POWIERZCHNIA
81,00 m2
Brak ofert
POWIERZCHNIA
48,60 m2
Brak ofert
Urząd Miasta Katowice, 40-098 Katowice, ul. Młyńska 4
Tel. (+48 32) 2593-909, Fax. (+48 32) 2593-909, E-mail: Urzad_Miasta@katowice.eu
Serwis należy do Urzędu Miasta Katowice . © 2015 Wszelkie prawa zastrzeżone.